Om oss

Hva er Oslo GA?

Vi er flynerder

Oslo GA er en nettside laget for å koble folk som har lyst til å oppleve verden fra luften i et småfly, med privatflygere som har lyst til å fly. Bak Oslo GA står tre over gjennomsnittet interesserte privatflygere.

Hva står «GA» for?

«GA» er en forkortelse for «General Aviation», som oversatt til norsk betyr privatflyging, altså ikke-kommersiell flyging.

Formål

Oslo GA har to formål:

1. Å fremme allmennflyging ved å spre flyglede

Hovedformålet til Oslo GA er å øke aktiviteten i privatflymiljøet. Det gjør vi ved å koble folk som vil se verden fra luften i et småfly, med piloter som vil fly.

2. Å gjøre punkt 1 på en så god måte at flere velger å ta et flysertifikat

Noen ønsker bare å bli med på en tur, mens andre blir bitt av basillen og får lyst til å ta flysertifikat selv. Da kan vi bidra med tips og råd og henvise dem videre til en flyskole med godkjente flyinstruktører.

Juridisk

Eierskap

Nettsiden osloga.no og virksomheten under den eies av Propellfly AS.

Avtaler om flyging

Alle avtaler om flyging inngås mellom passasjerer og den enkelte pilot. Verken Oslo General Aviation eller Propellfly AS er avtalepart i flyoperasjoner. Oslo General Aviation og Propellfly AS er kun en formidler av kontakten mellom pilot og passasjerer.

Kontakt

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.