Priser

Generelt

Spleiseflyging

Flygningene våre blir gjennomført etter regelverket for spleiseflyging. Det vil si at de om bord deler på de direkte kostnadene. Med «direkte kostnader» menes flyleien og eventuelle flyplassavgifter.

Kostnadsdeling

Piloten dekker 8 % av flyleien. Resten av kostnaden dekkes av passasjerene.

Kostnader

Flyleie

Småfly har en timepris. I timeprisen er alle driftskostnader (drivstoff, olje, vedlikehold etc.) tatt med. Timeprisen varierer mellom de ulike flyene, men ligger som regel et sted mellom 1500 og 2000 kroner. Den tiden man betaler for, er såkalt blokktid. Merk at du betaler for selve flygningen, ikke per passasjer.

Blokktid

Med «blokktid» menes faktisk flytid (fra takeoff til touchdown) pluss 10 minutter som skal dekke taxetid.

Flyplassavgifter

De fleste flyplasser har en startavgift og en parkeringsavgift. Størrelsen på disse varierer, men ligger som regel på noen hundrelapper. Dersom du bestiller en rundtur med start og landing på samme flyplass, er det normalt ikke flyplassavgifter siden flyene som regel har årskort der de er stasjonert.

Regne-eksempel

Rundtur over Oslo

Vi flyr et fly som koster 1500 kroner per time. Vi tar av og lander på samme flyplass. Vi er i luften i 50 minutter. Kostnaden blir da:

Flytid (50 min) + 10 min = blokktid (60 min) x 1500 = 1500. Piloten dekker kr 120 (8 % av flyleien). Kostnaden for deg blir da kr 1380.

Dagstur til Karlstad

Vi flyr et fly som koster 1500 kroner per time. Vi tar av på Gardermoen, lander på Karlstad før vi tar av fra Karlstad og returnerer til Gardermoen igjen. Vi er i luften i 45 minutter hver vei (totalt 90 minutter). Kostnaden blir da:

Flytid til Karlstad (45 min) + 10 min = blokktid (55 min) x 1500 = 1375.

Flytid til Gardermoen (45 min) + 10 min = blokktid (55 min) x 1500 = 1375.

Startavgift Karlstad: kr 250.

Piloten dekker kr 220 (8 % av flyleien). Kostnaden for deg blir da kr 2780.

Kontakt

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.