Slik fungerer det

Regler og risiko

Gjør deg kjent med regler og risiko

Det første du gjør, er å lese om reglene for passasjerer og hvilken risiko det innebærer å delta på en privatflygning. Når du forstår og aksepterer reglene og risikoen, kan du tenke på hva slags tur du ønsker å bli med på.

Se igjennom turforslagene våre

denne siden har vi beskrevet noen forskjellige turer som er populære. Men de er kun forslag, vi skreddersyr mer enn gjerne en tur akkurat for deg. Kanskje du ønsker å dra til Karlstad på en halvdagstur, fly over huset ditt eller å se et landemerke fra luften? Det meste er mulig.

Send oss en henvendelse

Når du har en idé om hva slags tur du ønsker, går du til kontaktsiden og sender oss en henvendelse. Vi svarer deg så raskt vi kan. Henvendelsen er selvsagt uforpliktende.

Før flygningen

Avtaleparter

Flygningen blir gjennomført som en såkalt spleiseflyging og avtalen inngås mellom deg og den enkelte pilot. Oslo General Aviation er ikke en egen juridisk enhet og ikke en avtalepart. Les mer om spleiseflyging og regelverk på denne siden.

Planlegging

Før flygningen vil piloten kontakte deg slik at dere sammen kan planlegge turen. Han trenger å vite hvor mange dere er, hva dere veier og hvor mye bagasje dere har tenkt å ta med. Husk at småfly har svært strenge vektbegrensninger, så det er viktig at du oppgir nøyaktige vekter.

Værforbehold

For at turen skal kunne gjennomføres på en trygg og lovlig måte, er det en rekke værfaktorer som må tas hensyn til. For eksempel må skydekkehøyden være tilstrekkelig, det må ikke være fare for ising, vindretning og -styrke må være innenfor flyets og pilotens grenser, etcetera. Det betyr at risikoen for at en planlagt tur må kanselleres, er stor.

Kanselleringer

Det absolutt viktigste ved enhver flygning, er sikkerheten. Piloten kan derfor kansellere enhver flygning på et hvilket som helst tidspunkt, også på svært kort varsel. Samtidig kan du som passasjer også kansellere flygningen på et hvilket som helst tidspunkt helt frem til dere står på rullebanen klar for takeoff. Det vil ikke ha noen økonomiske konsekvenser for deg, annet enn allerede påløpte kostnader. Verken du eller piloten trenger å gi noen begrunnelse for kanselleringen.

Under flygningen

Nyt opplevelsen

Under flygningen skal du først og fremst nyte opplevelsen det er å se verden fra luften i et småfly.

Oppførsel om bord

Rett deg etter instruksjonene fra piloten. Pass på at du ikke rører flyets kontroller eller instrumenter. Om du er uheldig og kommer borti noe, så gi beskjed til piloten med en gang. Han kommer ikke til å bli sint eller irritert, men med tanke på sikkerheten er det viktig at han får vite om det så snart som mulig dersom du har vært uheldig og kommet borti noe. Vær stille når piloten gir beskjed om det, og når han leser sjekklister.

Etter flygningen

Tilbakemeldinger

Etter flygningen kommer vi til å sende ut et spørreskjema på e-post med noen spørsmål om hvordan du opplevde turen. Det er selvsagt helt valgfritt om du ønsker å svare, men vi blir veldig takknemlige om du gjør det. Spesielt er vi interesserte i å få vite det dersom det var noe du opplevde som ubehagelig eller skremmende. Dette vil vi i så fall gå igjennom og bruke videre i sikkerhetsarbeidet vårt.

Kontakt

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.